Λειτουργίες στο Tableau και πώς να τα χρησιμοποιήσετε

Αυτό το blog Edureka είναι το πλήρες λεξικό σας των «Functions in Tableau» που καλύπτει διάφορες κατηγορίες συναρτήσεων και πώς να τις χρησιμοποιήσετε στην επιφάνεια εργασίας του Tableau.

Σανίδα είναι ένα εργαλείο που δεν προορίζεται μόνο για όμορφα γραφήματα. Λειτουργίες στον πίνακα είναι ζωτικής σημασίας για τη βέλτιστη αναπαράσταση δεδομένων και, ως εκ τούτου, είναι μια βασική ιδέα σε όλα .Ευτυχώς, αυτό το εργαλείο διαθέτει διάφορες κατηγορίες ενσωματωμένων λειτουργιών που μπορείτε να εφαρμόσετε απευθείας στα μεταφορτωμένα δεδομένα σας. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει MS Excel ή , θα πρέπει να σας φαίνονται πολύ οικεία.Έτσι, ακολουθούν οι διάφορες κατηγορίες λειτουργιών που θα συζητήσουμε μέσω αυτού του ιστολογίου.

Αριθμός συναρτήσεων

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σας επιτρέπουν να εκτελείτε υπολογισμούς σχετικά με τις τιμές δεδομένων στα πεδία σας. Οι συναρτήσεις αριθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με πεδία που περιέχουν αριθμητικές τιμές. Ακολουθούν οι διάφορες λειτουργίες αριθμού στο Tableau1. ABS

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί την απόλυτη τιμή του αριθμού που δίνεται.

Σύνταξη

ABS (αριθμός)ABS (-4) = 4

2. ACOS

Αυτή η συνάρτηση rανάβει το συνημίτονο τόξου του δεδομένου αριθμού σε ακτίνια.

Σύνταξη

ACOS (αριθμός)

ACOS (-1) = 3.14159265358979

3. ASIN

Αυτή η συνάρτηση rανάβει το ηχητικό σήμα του δεδομένου αριθμού σε ακτίνια.

Σύνταξη

ASIN (αριθμός)

ASIN (1) = 1.5707963267949

4. ΑΤΑΝ

Αυτή η συνάρτηση rανάβει την εφαπτομένη τόξου του δεδομένου αριθμού σε ακτίνια.

Σύνταξη

ATAN (αριθμός)

ATAN (180) = 1.5652408283942

5. ΟΡΟΦΗ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τον δεδομένο αριθμό στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο ίσο ή μεγαλύτερο.

Σύνταξη

ενημερωτικό σεμινάριο για αρχάριους pdf

ΟΡΟΦΗ (αριθμός)

ΟΡΟΦΗ (3.1415) = 4

6. COS

Αυτή η συνάρτηση rανατρέπει το συνημίτονο της δεδομένης γωνίας που καθορίζεται στα ακτίνια.

Σύνταξη

COS (αριθμός)

COS (PI () / 4) = 0,707106781186548

7. Κούνια

Αυτή η συνάρτηση rανατρέπει τη συντεταγμένη της δεδομένης γωνίας που καθορίζεται στα ακτίνια.

Σύνταξη

Κούνια (αριθμός)

CO1 (PI () / 4) = 1

8. ΟΧΗΜΑΤΑ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει την τιμή της δεδομένης γωνίας σε μοίρες.

Σύνταξη

DEGREES (αριθμός)

DEGREES (PI () / 4) = 45

9. DIV

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί την ακέραια τιμή του πηλίκου, δεδομένου του μερίσματος και του διαιρέτη.

Σύνταξη

DIV (ακέραιος 1, ακέραιος 2)

DIV (11,2) = 5

10. ΛΗΞΗ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει την τιμή του e που αυξάνεται με τη δύναμη του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ΛΗΞΗ (αριθμός)

ΛΗΞΗ (2) = 7,389
ΛΗΞΗ (- [Ρυθμός ανάπτυξης] * [Χρόνος])

11. ΔΑΠΕΔΟ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τον δεδομένο αριθμό στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο ίσο ή μικρότερο.

Σύνταξη

ΔΑΠΕΔΟ (αριθμός)

ΔΑΠΕΔΟ (6.1415) = 6

12. HEXBIN X, Υ

Τα HEXBINX και HEXBINY είναι λειτουργίες εκκίνησης και σχεδίασης για εξαγωνικούς κάδους.Αυτή η λειτουργίαΧαρτώνει μια συντεταγμένη x, y στην συντεταγμένη x του πλησιέστερου εξαγωνικού κάδου. Οι κάδοι έχουν πλευρικό μήκος 1, επομένως οι είσοδοι μπορεί να χρειαστεί να κλιμακωθούν κατάλληλα.

Σύνταξη

HEXBINX (αριθμός, αριθμός)

HEXBINX ([Γεωγραφικό μήκος], [Γεωγραφικό πλάτος])

13. LN

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει το φυσικό ημερολόγιο του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

LN (αριθμός)

LN (1) = 0

14. ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Αυτή η συνάρτηση rανοίγει το ημερολόγιο με βάση 10 του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

LOG (αριθμός, [βάση])

LOG (1) = 0

15. MAX

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει το μέγιστο των διαβιβαζόμενων ορισμάτων.

Σύνταξη

MAX (αριθμός, αριθμός)

MAX (4,7)= 7
MAX (Πωλήσεις, Κέρδος)

16. ΕΛΑ

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει το ελάχιστο των επιτυχημένων ορισμάτων.

Σύνταξη

MIN (αριθμός, αριθμός)

ΕΛΑΧΙΣΤΟ (4.7)= 4
MIN (Πωλήσεις, Κέρδος)

17. ΠΙ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει την τιμή του Pi.

Σύνταξη

PI () = 3.142

18. ΙΣΧΥΟΣ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει την αξία του πρώτου επιχειρήματος που τέθηκε στη δύναμη του δεύτερου επιχειρήματος.

Σύνταξη

ΙΣΧΥΟΣ (αριθμός, ισχύς)

ΙΣΧΥΟΣ (2,10)= 1024

19. ΡΑΔΙΑΝΟΙ

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί την τιμή της δεδομένης γωνίας στα ακτίνια.

Σύνταξη

RADIANS (αριθμός)

RADIANS (45) = 0,785397

20. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τον δεδομένο αριθμό στρογγυλοποιημένο στον καθορισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων.

Σύνταξη

ROUND (αριθμός, [δεκαδικό ψηφίο])

ΓΥΡΟΣ ([Κέρδος])

21. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει το σύμβολο ενός δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ΕΓΓΡΑΦΗ (αριθμός)

ΕΓΓΡΑΦΗ (AVG (Κέρδος)) = -1

22. SIN

Αυτή η συνάρτηση rανάβει το ημίτονο της δεδομένης γωνίας που καθορίζεται στα ακτίνια.

Σύνταξη

SIN (αριθμός)

SIN (PI () / 4) = 0,707106781186548

23. SQRT

Αυτή η συνάρτηση rανοίγει την τετραγωνική ρίζα του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

SQRT (αριθμός)

SQRT (25) = 5

24. ΠΛΑΤΕΙΑ

Αυτή η συνάρτηση rανοίγει το τετράγωνο του δεδομένου αριθμού.

Σύνταξη

ΠΛΑΤΕΙΑ (αριθμός)

ΠΛΑΤΕΙΑ (5) = 25

25. ΤΟ

Αυτή η συνάρτηση rανοίγει την εφαπτομένη της δεδομένης γωνίας που καθορίζεται στα ακτίνια.

Σύνταξη

TAN (αριθμός)

TAN (PI () / 4) = 1

Λειτουργίες συμβολοσειράς

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σας επιτρέπουν να χειρίζεστε δεδομένα συμβολοσειράς. Μπορείτε να κάνετε πράγματα όπως να τραβήξετε όλα τα επώνυμα από όλους τους πελάτες σας σε ένα νέο πεδίο χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες. Ακολουθούν οι διάφορες λειτουργίες συμβολοσειράς στο Tableau

1. ASCII

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει τον κωδικό ASCII για τον πρώτο χαρακτήρα της εν λόγω συμβολοσειράς.

Σύνταξη

ASCII (συμβολοσειρά)

ASCII («A») = 65

2. CHAR

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει τον χαρακτήρα που αντιπροσωπεύεται από τον κωδικό ASCII.

Σύνταξη

CHAR (κωδικός ASCII)

CHAR (65) = «Α»

3. ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Εάν η συμβολοσειρά περιέχει το εν λόγω υπόστρωμα, αυτή η συνάρτηση rαλήθεια.

Σύνταξη

ΠΕΡΙΕΧΕΙ (string, substring)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ('Edureka', 'reka') = true

4. ENDSWITH

Δεδομένης της συμβολοσειράς τελειώνει με το εν λόγω υπόστρωμα, αυτή η συνάρτηση rαλήθεια.

Σύνταξη

ENDSWITH (συμβολοσειρά, υπόστρωμα)

ENDSWITH ('Edureka', 'reka') = true

5. ΒΡΕΙΤΕ

Εάν η συμβολοσειρά περιέχει το εν λόγω υπόστρωμα, αυτή η συνάρτηση returns τη θέση ευρετηρίου του υποστρώματος στη συμβολοσειρά, αλλιώς 0. Εάν προστεθεί το προαιρετικό ξεκίνημα ορίσματος, η συνάρτηση αγνοεί τυχόν εμφανίσεις του υποστρώματος που εμφανίζονται πριν από την έναρξη της θέσης ευρετηρίου.

Σύνταξη

ΒΡΕΙΤΕ (συμβολοσειρά, υπόστρωμα, [έναρξη])

ΒΡΕΙΤΕ ('Edureka', 'reka') = 4

6. ΤΕΛΟΣ

Εάν η συμβολοσειρά περιέχει το εν λόγω υπόστρωμα, αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τη θέση ευρετηρίου της nth εμφάνισης του υποστρώματος στη συμβολοσειρά.

Σύνταξη

FINDNTH (συμβολοσειρά, συμβολοσειρά, εμφάνιση)

ΒΡΕΙΤΕ ('Edureka', 'e', 2) = 5

7. ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει τον αριστερό αριθμό των χαρακτήρων στη δεδομένη συμβολοσειρά.

Σύνταξη

ΑΡΙΣΤΕΡΑ (συμβολοσειρά, αριθμός)

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ('Edureka', 3) = 'Edu'

8. ΦΑΚ

Αυτή η συνάρτηση rχαράζει το μήκος της δεδομένης συμβολοσειράς.

Σύνταξη

LEN (συμβολοσειρά)

LEN ('Edureka') = 7

9. ΧΑΜΗΛΗ

Αυτή η συνάρτηση returns ολόκληρη τη δεδομένη συμβολοσειρά με πεζά αλφάβητα.

Σύνταξη

ΧΑΜΗΛΗ (συμβολοσειρά)

LOWER (“Edureka”) = edureka

10. LTRIM

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τη δεδομένη συμβολοσειρά χωρίς προηγούμενο κενό.

Σύνταξη

LTRIM (συμβολοσειρά)

LTRIM (“Edureka”) = «Edureka»

11. MAX

Αυτή η συνάρτηση returns το μέγιστο από τα δύο περάσματα συμβολοσειρά πέρασε.

Σύνταξη

MAX (α, β)

MAX ('Apple', 'Banana') = 'Μπανάνα'

12. MID

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τη δεδομένη συμβολοσειρά από τη θέση ευρετηρίου της εκκίνησης.

Σύνταξη

MID (συμβολοσειρά, έναρξη, [μήκος])

MID ('Edureka', 3) = 'ποτάμι'

13. ΕΛΑ

Αυτή η συνάρτηση returns το ελάχιστο από τα δύο περάσματα συμβολοσειρών που πέρασαν.

Σύνταξη

ΕΛΑ (α, β)

MIN ('Apple', 'Banana') = 'Apple'

14. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αυτή η συνάρτησηακουμπά τη δεδομένη συμβολοσειράγια το υπόστρωμακαι το αντικαθιστά με το ανταλλακτικό.

Σύνταξη

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (συμβολοσειρά, υπόστρωμα, αντικατάσταση)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ('Version8.5', '8.5', '9.0') = 'Version9.0'

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Αυτή η συνάρτηση rεμφανίζει τον σωστό αριθμό χαρακτήρων στη δεδομένη συμβολοσειρά.

Σύνταξη

ΔΕΞΙΑ (συμβολοσειρά, αριθμός)

ΔΕΞΙΑ ('Edureka', 3) = 'eka'

16. ΠΛΑΙΣΙΟ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τη δεδομένη συμβολοσειρά χωρίς κανένα κενό διάστημα.

Σύνταξη

RTRIM (συμβολοσειρά)

RTRIM (“Edureka”) = «Edureka»

17. ΧΩΡΟΣ

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί μια συμβολοσειρά που αποτελείται από έναν καθορισμένο αριθμό κενών.

Σύνταξη

ΧΩΡΟΣ (αριθμός)

ΧΩΡΟΣ (1) = '

18. ΠΟΛΥ

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί ένα substring από μια συμβολοσειρά, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτήρα οριοθέτη για να διαιρέσει τη συμβολοσειρά σε μια ακολουθία διακριτικών.

Σύνταξη

SPLIT (συμβολοσειρά, οριοθέτης, αριθμός διακριτικού)

SPLIT ('a-b-c-d', '-', 2) = 'b'
SPLIT («a | b | c | d», «|», -2) = «c»

19. STARTSWITH

Δεδομένου ότι η συμβολοσειρά ξεκινά με το εν λόγω substring, αυτή η συνάρτηση rαλήθεια.

Σύνταξη

STARTSWITH (συμβολοσειρά, υπόστρωμα)

STARTSWITH ('Edureka', 'Edu') = true

20. ΤΡΙΜ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει τη δεδομένη συμβολοσειρά χωρίς προηγούμενο ή επόμενο διάστημα.

Σύνταξη

TRIM (συμβολοσειρά)

TRIM (“Edureka”) = «Edureka»

21. ΑΝΩ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει ολόκληρη τη δεδομένη συμβολοσειρά με κεφαλαία γράμματα.

Σύνταξη

ΑΝΩ ​​(συμβολοσειρά)

ΑΝΩ ​​('Edureka') = EDUREKA

Συναρτήσεις ημερομηνίας

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σάς επιτρέπουν να χειρίζεστε Ημερομηνίες στην πηγή δεδομένων σας, όπως έτος, μήνα, ημερομηνία, ημέρα ή / και ώρα. Ακολουθούν οι διάφορες συναρτήσεις ημερομηνίας στο Tableau

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει την καθορισμένη ημερομηνία με το καθορισμένο χρονικό διάστημαπροστέθηκε στο καθορισμένο ημερομηνία_ μέροςτης εν λόγω ημερομηνίας.

Σύνταξη

DATEADD (date_part, interval, date)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΡΟΣΘΗΚΗ ('μήνας', 3, # 2019-09-17 #) = 2019-12-17 12:00:00 π.μ.

2. DATEDIFF

Αυτή η συνάρτηση rδημιουργεί τη διαφορά μεταξύ των δύο ημερομηνιών που εκφράζονται σε μονάδες του μέρους ημερομηνίας. Η αρχή της εβδομάδας μπορεί να προσαρμοστεί στην ημέρα που χρειάζεται ένας χρήστης.

Σύνταξη

DATEDIFF (date_part, date1, date2, [start_of_week])

DATEDATEDIFF («εβδομάδα», # 2019-12-15 #, # 2019-12-17 #, «Δευτέρα») = 1

3. ΟΝΟΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η συνάρτηση rεπιστρέφει το μέρος της ημερομηνίας σε μορφή συμβολοσειράς.

Σύνταξη

DATENAME (date_part, date, [start_of_week])

DATENAME ('μήνας', # 2019-12-17 #) = Δεκέμβριος

4. ΤΜΗΜΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τοημερομηνία μέρος της ημερομηνίας σε ακέραια μορφή.

Σύνταξη

DATEPART (ημερομηνία_μερών, ημερομηνία, [start_of_week])

DATEPART ('μήνας', # 2019-12-17 #) = 12

5. DATETRUNC

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τοπερικομμένη μορφή της καθορισμένης ημερομηνίας στην ακρίβεια που καθορίζεται από το μέρος ημερομηνίας. Ουσιαστικά επιστρέφετε μια νέα ημερομηνία συνολικά, μέσω αυτής της λειτουργίας.

Σύνταξη

DATETRUNC (date_part, date, [start_of_week])

DATETRUNC («τρίμηνο», # 2019-12-17 #) = 2019-07-01 12:00:00 π.μ.
DATETRUNC ('μήνας', # 2019-12-17 #) = 2019-12-01 12:00:00 π.μ.

6. ΗΜΕΡΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την ημέρα της δεδομένης ημερομηνίας σε ακέραια μορφή.

Σύνταξη

ΗΜΕΡΑ (Ημερομηνία)

ΗΜΕΡΑ (# 2019-12-17 #) = 17

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεδομένου ότι μια συμβολοσειρά είναι έγκυρη ημερομηνία, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει true.

Σύνταξη

ISDATE (συμβολοσειρά)

ISDATE (17 Δεκεμβρίου 2019) = true

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την ημερομηνίατιμή κατασκευασμένη από το καθορισμένο έτος, μήνα και ημερομηνία.

Σύνταξη

MAKEDATE (έτος, μήνας, ημέρα)

MAKEDATE (2019, 12, 17) = # 17 Δεκεμβρίου 2019 #

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την ημερομηνία και την ώρατιμές κατασκευασμένες από το καθορισμένο έτος, μήνα και ημερομηνία και την ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο.

Σύνταξη

MAKEDATETIME (ημερομηνία, ώρα)

MAKEDATETIME ('2019-12-17', # 11: 28: 28 PM#) = # 12/17/2019 11:28:28 PM #
MAKEDATETIME ([Ημερομηνία], [Ώρα]) = # 12/17/2019 11:28:28 ΜΜ #

10. ΜΑΚΕΤΙΜΗ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον χρόνοτιμή κατασκευασμένη από την καθορισμένη ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο.

Σύνταξη

MAKETIME (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο)

MAKETIME (11, 28, 28) = # 11: 28: 28 #

11. ΜΗΝΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τον μήνα της δεδομένης ημερομηνίας σε ακέραια μορφή.

Σύνταξη

ΜΗΝΑ (Ημερομηνία)

ΜΗΝΑ (# 2019-12-17 #) = 12

12. ΤΩΡΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Σύνταξη

ΤΩΡΑ()

ΤΩΡΑ () = 2019-12-1711:28:28 ΜΜ

13. ΣΗΜΕΡΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία.

Σύνταξη

ΣΗΜΕΡΑ()

ΣΗΜΕΡΑ () = 2019-12-17

14. ΕΤΟΣ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το έτος της δεδομένης ημερομηνίας σε ακέραια μορφή.

Σύνταξη

ΕΤΟΣ (Ημερομηνία)

ΕΤΟΣ (# 2019-12-17 #) = 2019

Τύπος συναρτήσεων μετατροπής

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σας επιτρέπουν να μετατρέψετε πεδία από έναν τύπο δεδομένων σε έναν άλλο, π.χ. μπορείτε να μετατρέψετε αριθμούς σε συμβολοσειρές, για να αποτρέψετε ή να ενεργοποιήσετε τη συγκέντρωση από το Tableau. Ακολουθούν οι διάφορες λειτουργίες μετατροπής τύπου στο Tableau

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεδομένου αριθμού, συμβολοσειράς ή έκφρασης ημερομηνίας, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ημερομηνία.

Σύνταξη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (έκφραση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ([Ημερομηνία έναρξης υπαλλήλου])
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ('17 Δεκεμβρίου 2019') = # 17 Δεκεμβρίου 2019 #
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (# 2019-12-17 14: 52 #) = # 2019-12-17 #

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Δεδομένου αριθμού, συμβολοσειράς ή έκφρασης ημερομηνίας, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει μια ημερομηνία-ώρα.

Σύνταξη

DATETIME (έκφραση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ('17 Δεκεμβρίου 2019 07:59:00') = 17 Δεκεμβρίου 2019 07:59:00

3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Με δεδομένη μια συμβολοσειρά, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει μια ημερομηνία-ημερομηνία στην καθορισμένη μορφή.

Σύνταξη

DATEPARSE (μορφή, συμβολοσειρά)

DATEPARSE ('dd.MMMM.yyyy', '17. December.2019 ') = # 17 Δεκεμβρίου 2019 #
DATEPARSE ('h'h' m'm's's ',' 11h 5m 3s ') = # 11: 05: 03 #

4. ΠΛΟΙΟ

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μεταδώσει το όρισμα ως αριθμός κινητής υποδιαστολής.

Σύνταξη

FLOAT (έκφραση)

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (3)=3.000
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ([Μισθός])

5. ΙΝΤ

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μεταδώσει το όρισμα ως ακέραιος.Για ορισμένες εκφράσεις, περικόπτει επίσης τα αποτελέσματα στον πλησιέστερο ακέραιο στο μηδέν.

Σύνταξη

INT (έκφραση)

INT (8.0 / 3.0) = 2
INT (4.0 / 1.5) = 2
INT (-9,7) = -9

6. STRING

Αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για να μεταδώσει το όρισμα ως συμβολοσειρά.

Σύνταξη

STR (έκφραση)

STR ([Ημερομηνία])

Συγκεντρωτικές λειτουργίες

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σας επιτρέπουν να συνοψίσετε ή να αλλάξετε την ευκρίνεια των δεδομένων σας. Ακολουθούν οι διάφορες συναρτήσεις Aggregate στο Tableau

1. ATTR

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή της έκφρασης εάν έχει μία τιμή για όλες τις σειρές, αγνοώντας τις τιμές NULL, αλλιώς επιστρέφει έναν αστερίσκο.

Σύνταξη

ATTR (έκφραση)

2. AVG

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το μέσο όρο όλων των τιμών σε μια παράσταση, αγνοώντας τις τιμές NULL. Το AVG μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αριθμητικά πεδία.

Σύνταξη

AVG (έκφραση)

3. ΣΥΛΛΟΓΗ

Αυτός είναι ένας συνολικός υπολογισμός που συνδυάζει τις τιμές στο πεδίο ορίσματος αγνοώντας τις μηδενικές τιμές.

Σύνταξη

ΣΥΛΛΟΓΗ (Χωρική)

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτός ο υπολογισμός επιστρέφει τον συντελεστή συσχέτισης Pearson δύο εκφράσεων.

ο Συσχέτιση Pearson μετρά τη γραμμική σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται από -1 έως +1, όπου το 1 υποδηλώνει μια ακριβή θετική γραμμική σχέση, όπως όταν μια θετική αλλαγή σε μια μεταβλητή συνεπάγεται μια θετική αλλαγή του αντίστοιχου μεγέθους στην άλλη, το 0 δεν σημαίνει γραμμική σχέση μεταξύ της διακύμανσης και & μείον 1 είναι μια ακριβής αρνητική σχέση.

Σύνταξη

CORR (expr1, expr2)

5. ΚΟΙΝΟ

Αυτή είναι μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την επιστροφή του αριθμού των αντικειμένων σε μια ομάδα, αγνοώντας τις τιμές NULL. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πολλοί αριθμοί του ίδιου αντικειμένου, αυτή η συνάρτηση θα το μετρήσει ως ξεχωριστά στοιχεία και όχι ως ένα στοιχείο.

Σύνταξη

COUNT (έκφραση)

6. ΧΩΡΑ

Αυτή είναι μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την επιστροφή του διακριτού αριθμού στοιχείων σε μια ομάδα, αγνοώντας τις τιμές NULL. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πολλοί αριθμοί του ίδιου αντικειμένου, αυτή η συνάρτηση θα το μετρήσει ως ένα μόνο στοιχείο.

Σύνταξη

COUNTD (έκφραση)

7. COVAR

Αυτή είναι μια συνάρτηση που επιστρέφει το Δείγμα συνδιακύμανσης δύο εκφράσεων.

Η φύση των δύο μεταβλητών που αλλάζουν, μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά χρησιμοποιώντας Συνδιακύμανση . Μια θετική συνδιακύμανση δείχνει ότι οι μεταβλητές τείνουν να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, όπως όταν η τιμή μιας μεταβλητής τείνει να μεγαλώνει, έτσι και η τιμή της άλλης. μικρόΗ άφθονη συνδιακύμανση είναι η κατάλληλη επιλογή όταν τα δεδομένα είναι ένα τυχαίο δείγμα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της συνδιακύμανσης για μεγαλύτερο πληθυσμό.

Σύνταξη

COVAR (expr1, EXPR2)

8. COVARP

Αυτή είναι μια συνάρτηση που επιστρέφει το Συνδιακύμανση πληθυσμού δύο εκφράσεων.

Η πληθυσμιακή διακύμανση είναι η κατάλληλη επιλογή όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για όλα τα είδη ενδιαφέροντος για ολόκληρο τον πληθυσμό, όχι μόνο ένα δείγμα.

Σύνταξη

COVARP (expr1, EXPR2)

9. MAX

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το μέγιστο μιας έκφρασης σε όλες τις εγγραφές, αγνοώντας τις τιμές NULL.

Σύνταξη

MAX (έκφραση)

10. MEDIAN

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη μέση έκφραση σε όλες τις εγγραφές, αγνοώντας τις τιμές NULL.

Σύνταξη

MEDIAN (έκφραση)

11. ΕΛΑ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει το ελάχιστο μιας έκφρασης σε όλες τις εγγραφές, αγνοώντας τις τιμές NULL.

Σύνταξη

MIN (έκφραση)

12. ΑΡΧΕΙΟ

Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή εκατοστημορίου μιας δεδομένης έκφρασης. Αυτός ο αριθμός που επιστρέφεται πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 1 - για παράδειγμα 0,34 και πρέπει να είναι αριθμητική σταθερά.

Σύνταξη

PERCENTILE (έκφραση, αριθμός)

13. STDEV

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau επιστρέφει τα στατιστικά Τυπική απόκλιση όλων των τιμών στη δεδομένη έκφραση με βάση ένα δείγμα του πληθυσμού.

Σύνταξη

STDEV (έκφραση)

14. STDEVP

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau επιστρέφει τα στατιστικά Τυπική απόκλιση όλων των τιμών στη δεδομένη έκφραση με βάση τον προκατειλημμένο πληθυσμό.

Σύνταξη

STDEVP (έκφραση)

15. ΣΥΝΟΨΗ

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau επιστρέφει το άθροισμα όλων των τιμών στην έκφραση, αγνοώντας τις τιμές NULL. Το SUM μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με αριθμητικά πεδία.

Σύνταξη

SUM (έκφραση)

16. VAR

Με δεδομένη την έκφραση με βάση ένα δείγμα του πληθυσμού, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη στατιστική διακύμανση όλων των τιμών.

Σύνταξη

VAR (έκφραση)

17. WARP

Με δεδομένη την έκφραση που βασίζεται σε ολόκληρο τον πληθυσμό, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει τη στατιστική διακύμανση όλων των τιμών.

Σύνταξη

VARP (έκφραση)

Λογικές συναρτήσεις

Αυτές οι ενσωματωμένες συναρτήσεις στο Tableau σας επιτρέπουν να προσδιορίσετε εάν μια συγκεκριμένη συνθήκη είναι αληθής ή ψευδής (λογική Boolean). Ακολουθούν οι διάφορες λογικές συναρτήσεις στο Tableau

1. ΚΑΙ

Αυτή η συνάρτηση εκτελεί λογικό AND (συνδυασμό) σε δύο εκφράσεις. Προκειμένου το AND να επιστρέψει αληθινό, πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις.

Σύνταξη

ΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

IF (ATTR ([Market]) = 'Ασία' ΚΑΙ SUM ([Πωλήσεις])> [Αναδυόμενο όριο]) ΤΟ 'Καλή απόδοση'

2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau εκτελεί λογικές δοκιμές και επιστρέφει κατάλληλες τιμές, συγκρίσιμες με το SWITCH CASE στις περισσότερες κοινές γλώσσες προγραμματισμού.

Όταν μια τιμή που ταιριάζει με την κατάσταση που καθορίζεται στη δεδομένη έκφραση, το CASE επιστρέφει την αντίστοιχη τιμή επιστροφής. Εάν δεν βρεθεί αντιστοίχιση, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη έκφραση επιστροφής. Εάν δεν υπάρχει προεπιλεγμένη επιστροφή και καμία αντιστοίχιση τιμών, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει NULL.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ είναι συχνά πιο εύκολη στη χρήση από το IIF ή ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ.

Σύνταξη

ΥΠΟΘΕΣΗΠΟΤΕ; ΤΟΤΕΠΟΤΕ; ΤΟΤΕ ...ΑΛΛΟΥΤΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [Περιοχή] ΟΤΑΝ 'Δυτικά' ΤΟ 1 ΠΟΤΕ 'Ανατολικά' ΤΟ 2 ΑΛΛΟ 3 ΤΕΛΟΣ

3. ΑΛΛΗ & ΕΑΝ, ΤΟ

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau ελέγχει μια σειρά εισόδων που επιστρέφουν την τιμή THEN για την πρώτη έκφραση που πληροί την συνθήκη IF.

Σύνταξη

ΕΑΝ ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΙ

ΕΑΝ [Κέρδος]> 0 ΤΕΛΟΣ 'Κέρδος' ΕΛΛΕΣ 'Ζημιά' ΤΕΛΟΣ

4. ELSEIF

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau δοκιμάζει μια σειρά εισόδων που επιστρέφουν την τιμή THEN για την πρώτη έκφραση που πληροί την προϋπόθεση ESLEIF.

Σύνταξη

ΑΝ ΤΟΤΕ[ELSEIF THEN ...] ΕΛΛΕΣΤΕΛΟΣ

ΕΑΝ [Κέρδος]> 0 ΤΟ 'Κέρδος'ELSEIF [Κέρδος] = 0 Τότε «Χωρίς Κέρδος Χωρίς Απώλεια»ΕΛΛΗ «Απώλεια» ΤΕΛΟΣ

5. ΤΕΛΟΣ

Αυτή η συνάρτηση τερματίζει μια έκφραση.

Σύνταξη

ΑΝ ΤΟΤΕ[ELSEIF THEN ...] ΕΛΛΕΣΤΕΛΟΣ

ΕΑΝ [Κέρδος]> 0 ΤΟ 'Κέρδος'ELSEIF [Κέρδος] = 0 Τότε «Χωρίς Κέρδος Χωρίς Απώλεια»ΕΛΛΗ «Απώλεια» ΤΕΛΟΣ

6. ΑΝΕΝ

Αυτή η συνάρτηση Tableau επιστρέφει expr1 όχι NULL, αλλιώς επιστρέφει expr2.

Σύνταξη

IFNULL (expr1, expr2)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ([Κέρδος], 0)

7. IIF

Αυτή η συνάρτηση Tableau γελέγχει εάν πληρούται μια συνθήκη, επιστρέφει μια τιμή εάν είναι ΑΛΗΘΕΙΑ, άλλη αν είναι ΛΑΘΟΣ, και μια τρίτη τιμή ή NULL εάν είναι άγνωστη.

Σύνταξη

IIF(δοκιμή, λοιπόν, αλλιώς, [άγνωστο])

IIF ([Κέρδος]> 0, 'Κέρδος', 'Απώλεια', 0)

8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αυτή η λειτουργία γελέγχει εάν μια δεδομένη συμβολοσειρά είναι έγκυρη ημερομηνία και αν ναι, επιστρέφει αληθής.

Σύνταξη

ISDATE (συμβολοσειρά)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ('2004-04-15') = True

9. ΝΗΣΙ

Αυτή η λειτουργία γελέγχει εάν μια δεδομένη έκφραση περιέχει έγκυρα δεδομένα και αν ναι, επιστρέφει αληθής.

Σύνταξη

ISNULL (έκφραση)

ΝΗΣΙ([Κέρδος])

10. ΟΧΙ

Αυτή η συνάρτηση εκτελεί λογική NOT (άρνηση) σε δεδομένη έκφραση.

Σύνταξη

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΟΣ

ΕΑΝ ΔΕΝ [Κέρδος]> 0 ΤΟ ΤΕΛΟΣ «Χωρίς Κέρδος»

11. Ή

Αυτή η συνάρτηση εκτελεί λογική OR (διάσταση) σε δύο εκφράσεις. Για να επιστρέψει η τιμή OR, πρέπει να πληρούται μία από τις δύο προϋποθέσεις.

Σύνταξη

ΕΑΝ Ή ΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΑΝ [Κέρδος]<0 OR [Profit] = 0 THEN 'Needs Improvement' END

12. ΠΟΤΕ

Αυτή η συνάρτηση βρίσκει την πρώτη τιμή που πληροί τη συνθήκη στη δεδομένη έκφραση και επιστρέφει την αντίστοιχη επιστροφή.

Σύνταξη

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ ... [ΕΛΛΗ] ΤΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ [RomanNumberals] ΠΟΤΕ 'Ι' ΤΟ 1 ΠΟΤΕ 'II' ΤΟ 2 ΑΛΛΟ 3 ΤΕΛΟΣ

13. ΖΝ

Αυτή η συνάρτηση στο Tableau επιστρέφει τη δεδομένη έκφραση εάν δεν είναι NULL, αλλιώς επιστρέφει μηδέν.

Σύνταξη

ZN (έκφραση)

ZN ([Κέρδος])

Αυτές ήταν όλες οι βασικές λειτουργίες στο Tableau για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Tableau και τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται με αυτό, μπορείτε να δείτε αυτήν τη λίστα αναπαραγωγής .

Αν θέλετε να μάθετε τον Πίνακα, το Edureka έχει επιμεληθεί που καλύπτει διάφορες έννοιες της οπτικοποίησης δεδομένων σε βάθος, όπως μορφοποίηση υπό όρους, δέσμες ενεργειών, γραφήματα σύνδεσης, ενοποίηση ταμπλό, ενσωμάτωση Tableau με R και άλλα.